top of page

Archiwum Transformacji jest działaniem na kilkunastotysięcznym archiwum moich zdjęć dokumentujących zmiany i procesy

w przestrzeni miejskiej Warszawy w ciągu ostatnich 18 lat. Jest szerokim projektem artystycznym, moim subiektywnym

spojrzeniem na zmiany w przestrzeni miejskiej. To rezultat moich wieloletnich spontanicznych eksploracji miasta oraz

dokumentacji miejsc znajdujących się poza główną sferą zainteresowań artystów. Wyrasta z poszukiwania inspiracji w

pozornie nudnych przestrzeniach miejskich: podwórkach, opuszczonych obiektach. Moją intencją jest ukazanie procesu

”zrzucania skóry” opowiedzianego poprzez fotograficzny zapis przemian - od anarchizacji przestrzeni po 1989, przez fazę

tworzenia nowego pejzażu miejskiego, aż po krajobraz po przemianie.

Archiwum gromadzone od 18 lat przedstawia historię znikania socmodernistycznej architektury, reorganizacji przestrzeni publicznej,

wpływu nowych inwestycji na przestrzeń miejską, ślady zjawisk gospodarczych (reklama, handel) i społecznych (sztuka

ulicy, subkultury, oddolne ingerencje mieszkańców w przestrzeń osiedli, podwórek czy ogródków). Większości obiektów,

które udokumentowałem na przestrzeni kilkunastu lat, już nie ma na mapie Warszawy. Rozmiar archiwum i różnorodność

umożliwia mi organizowanie zdjęć w grupy pozwalające zanalizować czasy transformacji na wielu płaszczyznach. Projekt jest

niczym dokumentacja rytuału przejścia społeczeństwa polskiego z przestrzeni postkomunistycznej do przestrzeni

współczesnej. To opowieść o zrzuceniu starej skóry i narodzin nowej tożsamości.

Marcin Chomicki

kontakt: marcin.chomicki@asp.waw.pl

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

bottom of page